Informatie aan betrokkenen bij de behandeling van schaden

Geachte bewoners,

De CAR-verzekeraars van Focus International Real Estate B.V. en/of Grote Looiersstraat Bvba hebben ons verzocht hen bij te staan bij de schadeopname en advisering met betrekking tot meldingen van schade die in verband worden gebracht met de uitvoering van het project Looiershof. Hierna lichten wij toe hoe wij hierin te werk gaan.

Ons bureau
BosBoon Expertise is een expertisebureau onder andere werkzaam op het gebied van aansprakelijkheidsonderzoek. Onze opdrachtgevers zijn Nederlandse en buitenlandse verzekeraars en verzekeringsmakelaars. BosBoon Expertise is deskundig op de volgende gebieden: aansprakelijkheids- en technische schaden, met name AVB en CAR, bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, milieu, inhoud en goederen, transport/montage en letsel.

Uw claim
De verzekeraars van de door u aangesproken partij hebben BosBoon Expertise opdracht gegeven hen te adviseren over de omvang van de door u geleden schade en/of tot het instellen van een onderzoek naar de toedracht.

Begroting van de schade
Noch door de inschakeling van, noch door begroting van de schade door BosBoon Expertise ontstaat verplichting tot gehele of gedeeltelijke betaling aan de kant van verzekeraars of andere betrokken partijen. Pas na rapportage door ons bureau kunnen onze opdrachtgevers een standpunt over erkenning van oorzakelijk verband en aansprakelijkheid bepalen. Het is dus niet zo dat een begroting van schade ook betekent dat dit bedrag geheel of gedeeltelijk wordt uitbetaald.

Het te doorlopen traject
Door ons bureau wordt een inventarisatie van de problemen gemaakt op basis van uw melding. Voorts wordt nagegaan in hoeverre de door u gemelde problemen in relatie met het handelen of nalaten van de door u aangesproken partij kan worden gebracht. De gevolgen of mogelijke gevolgen worden met betrekking tot schade begroot, en die begroting wordt aan u voorgelegd. Er kan ook aan u worden gevraagd een kostenbegroting te laten maken door een uitvoerend bedrijf. Ons bureau zal die begroting dan beoordelen.

Verklaring
De beoordeling van de schade wordt in de meeste gevallen aan u bekend gemaakt door middel van een aan u toegestuurde verklaring. Indien u het eens bent met de verklaring kunt u die ondertekend terugzenden, waarna hierover aan onze opdrachtgevers wordt gerapporteerd. Indien u niet akkoord gaat, dient u zo spoedig mogelijk een schriftelijke en technisch gemotiveerde reactie te verstrekken.

Informatieverstrekking
Brengt u vooral tijdig informatie, die in het kader van de zaak van belang kan zijn, onder de aandacht van de expert of uw belangenbehartiger; dit ter bespoediging van de afwikkeling. U kunt bij de behandelend expert of zijn secretaresse informatie vragen over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de behandeling van de claim.

Na begroting van de kosten
Na rapportage door BosBoon Expertise wordt het vervolgtraject door onze opdrachtgevers bepaald. U wordt daarover nader door ons geïnformeerd. Het juridisch belang van onze werkzaamheden Rapportage door ons bureau moet onze opdrachtgevers in staat stellen om een beslissing te nemen over achtereenvolgens de polisdekking, de aansprakelijkheid en de omvang van de schade. Door de inschakeling van ons bureau ontstaat geen verplichting tot gehele of gedeeltelijke betaling door verzekeraars of andere betrokken partijen van het begrote bedrag. Het is dus niet zo dat een begroting van de schade ook betekent dat dit bedrag geheel of gedeeltelijk wordt uitbetaald.

Project Looiershof
Wij hebben met verzekeraars afgesproken dat u uw claim rechtstreeks bij BosBoon Expertise kunt indienen. Neemt u hiervoor contact op met de behandelend expert, de heer ing. G.J.P. Wirds NIVRE-re. De heer Wirds is telefonisch bereikbaar via ons kantoor in Eindhoven, telefoonnummer 040-2647333 of mobiel 06-21507602. Zijn e-mailadres is bwirds@bosboon.nl . Na ontvangst van uw claim zal de heer Wirds met u een afspraak maken om een inspectie ter plaatse uit te voeren en de kwestie met u te bespreken.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, BosBoon Expertise

laatste fase verkoop Looiershof

Nog enkele woningen beschikbaar

Looiershof is een oase van rust in hartje Maastricht. Het plan voorziet in een zéér hoge woonkwaliteit. Laat uw woning volledig naar eigen smaak en inzicht afwerken. Geniet dagelijks van de rust, veilig- en beslotenheid van de Looiershof midden in de bruisende stad. Parkeer de auto bij thuiskomst onder uw eigen woning.


Blijf op de hoogte

Schrijf je in en blijf op de hoogte. Vrijblijvend inschrijven en (uitschrijven), wij sturen u een update zodra er meer bekend is. Blijf op de hoogte


Facebook

Like ons op facebook en volg het laatste nieuws.

Actueel

Voortgang Project Looiershof juni 2019

Blok C en B dak en gevels gereed. Afbouw gestart Blok A daken gereed. Aansluitend voegwerk en afbouw. Achtergevel t.h.v. Grote Looierstraat 18 gereed.

Lees verder
Overzicht nieuws

Contact

Wilt u meer informatie? Kunt u hiervoor het contactformulier gebruiken.

Focus Real Estate
Ilse Staals
Parklaan 48 te Eindhoven
Postbus 315 
5600 AH Eindhoven
040 - 233 3925
info@looiershof.com