Nieuwsarchief

Voortgang Project Looiershof

Nu het dak van de parkeergarage ter plaatse van de paden, tuinen en wegen waterdicht is gemaakt zijn de contouren van de gebouwen al goed te zien.

Lees verder

Informatiebericht omwonenden Looiershof 5 juni 2018

Informatie verstrekking met betrekking tot werkzaamheden Looiershof

Lees verder

Nieuwsbrief 15 mei

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief op de website toegevoegt.

Lees verder

Vertraging afwerking uitrit parkeergarage

Vandaag 27-03-2017 hebben we de laatste helling gestort voor de uitrit van de parkeergarage.

Lees verder

Laatste deel van de 0-vloer of parkeerkelderdek

Vrijdag 9 maart 2018 is het laatste deel van de 0-vloer of parkeerkelderdek voorzien van 673 m3 beton.

Lees verder

Informatiebericht omwonenden Looiershof 14 februari 2018

Informatie verstrekking met betrekking tot werkzaamheden buiten overeengekomen werktijden Looiershof

Lees verder

Informatie aan betrokkenen bij de behandeling van schaden

Lees verder

Voortgang Project Looiershof

Na de afgelopen periode tijd te hebben genomen om van aannemer te wisselen, in combinatie met de daarbij behorende bouwvoorbereidingen, zijn wij blij u te kunnen mededelen dat we met Aannemersbedrijf Jongen BV (vestiging Landgraaf) tot overeenstemming zijn gekomen om de woningen en appartementen in de Looiershof te bouwen.

Lees verder

Resterende woningen en parkeerplaatsen worden verkocht door Marinus & Partners

Voor meer informatie over de nog beschikbare woningen en ongekende mogelijkheden van ons maatwerkconcept kunt u contact op nemen met Marinus & Partners.

Lees verder

Sloopwerkzaamheden Looiershof in de afrondende fase

De sloop is voor 90% afgerond. Het Maastrichtse sloopbedrijf HP Demorec, heeft de sloopwerkzaamheden voortvarend ter hand genomen.

Lees verder

Project Looiershof gaat van start met de werkzaamheden!

Het heeft langer geduurd dan gedacht maar nu is het dan eindelijk zover:

Lees verder

Bestemmingsplan ter inzage

Afgelopen jaar hebben alle betrokken partijen inzage gekregen in het concept-ontwerp bestemmingsplan.

Lees verder

Akkoord bereikt met omwonenden

In een binnenstedelijke context kunnen de belangen van omwonenden, initiatiefnemer en gemeente erg uiteenlopen.

Lees verder

Overeenkomst met gemeente ondertekend

Focus International Real Estate heeft met gemeente Maastricht een exploitatieovereenkomst voor de nieuwbouwontwikkeling ondertekend.

Lees verder

Looiershof in ontwikkeling

Begin 2014 is de planontwikkeling in een stroomversnelling terecht gekomen.

Lees verder

Welstandsgoedkeuring

MAASTRICHT – Afgelopen dinsdag is met de welstand- en monumentencommissie een akkoord bereikt over de architectonische uitwerking van het plan.

Lees verder

Massagraf met tientallen skeletten ontdekt in Maastricht

Bij de walmuur tussen Looiersgracht en Verwerhoek in hartje Maastricht is een graf met vijftig tot zestig skeletten aangetroffen.

Lees verder